Централна климатизация

 • Камери на директно изпарение
 • VRV;VRF; Heat Recovery
 • Хидро модул за VRF

 

Въздушни завеси

 • COMTESSE
 • ECONOMIC A
 • ECONOMIC B
 • FINESSE
 • INDESSE
 • OPTIMAL
 • ROUNDESSE
 • STANDESSE
 • THERMOSCREENS