ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЕЪРКОН“ ЕООД ЗА ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА