Сертификати

  • Системата за управление на качеството – ISO 9000:2015;
  • Системата за управление по отношение на околната среда – ISO 14001:2015;
  • Системата за управление на здравето и безопастността при работа – BS OHSAS 18001:2007.
Сертификат за управление на качеството – ISO 9000:2015;
Сертификат за управление по отношение на околната среда – ISO 14001:2015;
Хладилен сертификат за правоспособност на Еъркон ООД