Абонаментната поддръжка на отоплитени, климатични, вентилационни и хладилни инсталации предоставя на клиентите ни бърза реакция от наш специалист в случай на авария и възможност за по-голяма надежност и по-дълга експлоатация на инасталациите, поради  плановите профилактики и съответно ранното откриване на проблеми. Това помага на клиентите да оптимизират своя работен процес, както и да балансират и предвиждат своите разходи.

Абонаментната поддръжка включва:
– Време за реакция при авария.
– Регламентирано време за реакция и отстраняване на аварията.
– Задължителни периодични профилактики и диагностики.

С цел значително намаляне честотата на аварии, спестяване на голяма част от разходите за ремонт и увеличаване на активния живот на инсталациите извършваме профилактики, които включват:

  • Диагностика на системата.
  • Почистване на топлообменниците на външното и вътрешното тяло.
  • Почистване на въздушните филтри.
  • Измерване на температурата и потока на въздуха
  • Измерването на работно налягане в системата
  • Проверка за херметичност на инсталацията и тръбните връзки.
  • Проверка на кабели и ел. връзки
  • Проверка работата на компресора
  • Проверка и почистване на дренажната система.