Офис и Склад гр. София

Адрес

гр. София
ул. Сали Яшар 39

Имейл

office@aircon.bg
service@aircon.bg

Телефони

Търговски отдел:
0884 83 85 78
0884 40 19 40

Национален номер:
0700 200 53

Сервиз:
0889 23 39 39
0887 52 11 33

Склад гр. Костинброд

Адрес

гр. Костинброд, 2230, преди входа на града отдясно – складова база AIRCON

Телефони

Национален номер:
0700 200 53

Офис и склад гр. Варна

Адрес

гр. Варна, ул. Прилеп 212

Телефони

Търговски отдел:
0893 45 23 43

Национален номер:
0700 200 53

Сервиз:
0889 23 39 39
0887 52 11 33

Контактна форма