ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ

ЗА ФИРМА ЕЪРКОН ООД

Фирма „ЕЪРКОН“ EООД е регистрирана през 2012 година и е правоприемник на създеденото през 2008г. от Никола Дерменджиев Гражданско Дружество „ЕЪР КОН СЪРВИЗ“.
Фирмата разполага с дългогодишен опит и множество разработени и изпълнени проекти в сферата на климатичната, вентилационната, отоплителната и хладилната техника.
Извършва внос, проектиране, продажба, доставка, монтаж, сервиз и поддръжка на климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни инсталации.

От 2015г. ЕЪРКОН ЕООД е официален и ексклузивен вносител на климатична техника (климатици) с марка Midea.
Научете повече на сайта Midea-bg.net

Фирмата притежава следните сертификати:
– ISO: 9001:2008
– ISO: 14001:2004
– OHSAS: 18001:2007
– Сертификат по Регламент /ЕО/№ 842/2006. – за хладилна правоспособност.
– Сертификат за правоспособност за работа с флорирани парникови газове (фреони)

МИСИЯ И ВИЗИЯ

С дългогодишен опит в доставката и монтажа на отоплитенлни, климатични, вентилационни и хладилни инсталации, фирма „ЕЪРКОН“ ЕООД днес е една от водещите инсталаторски фирми в бранша.

Фирмата се е доказала, като качествен и надежден партньор с постоянството, професионализма, кратките срокове и високото качество на изпълнение на възложението проекти. Фирмата разполага с екип от специалисти притежаващи дългогодишен опит, натрупан от множеството разработени и изпълнени проекти и креативно и иновативно мислене пораждащо се от възможността за работа с най съвременни технологии, осигуряващи висока ефективност и икономичност.
Развитието през годините позволи на нашата компания да стане еталон за корекност, качество и срочно изпълнение на поетите ангажименти. Нашата конкурентна сила се основава на професионалните компетенции на човешките ресурси, на технологичните възможности и постоянното внимание към изискванията на клиентите.
Поведението ни е вдъхновено от Етичен кодекс, който са призовани да прилагат последователно и отговорно всички лица, които имат взаимоотношения с фирма „ЕЪРКОН“ ЕООД.
Предприемаческите ни методи целят най-добрият баланс между пряко поемане на отговорност и групова работа. Нашият непрекъснат растеж е подкрепен от адекватното създаване на стойност, както и от защитата на интересите на всички, които взаимодействат с „ЕЪРКОН“ ЕООД .

ЗА КЛИЕНТА
Да разбираме спецификата на пазара, в който Фирма „ЕЪРКОН“ ЕООД работи и да отчитаме влиянието на всяко наше действие и поведение върху клиентите. Да се възползваме от всички възможности, които се появяват в работата в интерес на клиентите, предусещайки техните изисквания.
КАЧЕСТВО
Да гарантираме максимално високо качество на извършените услуги. Непрекъснато да се стремим към съвършенство, за да отговорим на очакванията на клиентите от гледна точка на ефективност и безупречна работа на инсталациите. Въвеждане на принципи за подобряване на процесите в управлението.
БЪРЗИНА
Изпълнение на поетите ангажименти винаги в срок, без това да влияе на качеството. Да реагираме бързо на необходимостта от развите, като откриваме най-подходящото решение.
ЛОЯЛНОСТ И КОРЕКНОСТ
Да подхождаме професионално във вътрешните и външните взаимоотношения на фирмата на основата на лоялност и корекност.
УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ
Да действаме така, че да гарантираме отговорно развитие за дълъг период от време, осъзнавайки напълно връзките и взаи- модействията между икономическото,социалното и екелогичното измерение, отчитайки последствията, които дадено решение, взето в някоя от тези области, оказва върху останалите. Да съчетаваме създаването на стойност, прогреса на обществото, вниманието към всички заинтересовани лица, повишаването на жизнения стандарт и качеството на околната среда.