Изграждане на на хладилна и климатична инсталация със система на Daikin Conveni Pack
Изграждане на общообменна вентилация
Изграждане на кухненска аспирация