Доставка и монтаж на общообменна и кухненска вентилация за Била Кърджали