Изграждане на логистична и складова база магазини “Берьозка” Гр. Елин Пелин