Проектиран и цялостно изпълнен!
– Хладилно оборудване
– Стелажи и неутрално оборудване
– Касови модули и системи против кражба
– Доставка, Монтаж и Поддръжка